Oferta

W ramach usługi administrowania oferujemy między innymi:
 • rejestrację nowopowstałych Wspólnot Mieszkaniowych,
 • prowadzenie księgowości Wspólnot,
 • ewidencję finansową Wspólnoty i każdego lokalu oddzielenie,
 • prowadzenie rozliczeń przychodów i kosztów związanych z eksploatacją budynków mieszkaniowych
 • sporządzanie w imieniu Wspólnot mieszkaniowych sprawozdań do Urzędu Skarbowego i Statystycznego
 • rozliczenie za dostarczane media (c.o., woda, ścieki), które prowadzimy w okresach miesięcznych. Pozwala to na dokonanie dokładnych i szybkich rozliczeń bez stosowania przedpłat czy zaliczek (na życzenie Wspólnoty możemy dostosować okresy rozliczeniowe dla Państwa potrzeb),
 • windykację należności z tytułu nie wpłaconych zaliczek na poczet kosztów utrzymania nieruchomości,
 • pomoc w lokowaniu funduszu remontowego,
 • wykonywanie obowiązków wynikających z obowiązkowych przepisów prawa budowlanego, np. zakładanie i prowadzenie książki obiektu budowlanego, dbanie o terminowe wykonywanie przeglądów technicznych,
 • przygotowywanie dla Zarządu Wspólnoty wszelkich pism i dokumentów związanych z działalnością Wspólnoty,
 • przygotowanie dokumentacji na planowane remonty wykonywane przez Wspólnotę tj. zbieranie ofert, negocjowanie cen z wykonawcami, przygotowywanie kredytów, zawieranie umów oraz egzekwowanie uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi,
 • przygotowywanie zebrań Wspólnot Mieszkaniowych i prowadzenie dokumentacji Wspólnot,
 • bieżąca opieka techniczna budynku sprawowana przez pracownika Firmy „NOVA” -konserwatora,
 • pogotowie awaryjno- techniczne (całodobowe dyżury. Tel. 607428435).

Powyższy zakres usług administrowania realizujemy za stawkę ustaloną indywidualnie /m2.