O firmie

Zarządzanie Nieruchomościami „NOVA” Sp. z o.o. w Lęborku działalność gospodarczą polegającą na administrowaniu nieruchomości rozpoczęła w styczniu 2004 roku.

Jesteśmy zarejestrowani w Sądzie Rejonowym w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000183121 o kapitale zakładowym 50.000 zł.

Zatrudniamy osoby posiadające licencję zawodową, które upoważniają Firmę do prowadzenia zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, komercyjnymi i publicznymi.

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności. Suma gwarancyjna to równowartość 50.000 Euro.

Firma wyposażona jest w licencjonowany program Firmy UNISOFT, który pozwala na sprawne zarządzanie nieruchomościami ( m. in. Prowadzenie księgowości i rozliczania mediów).

Prowadzimy serwis techniczny polegający na utrzymaniu całodobowego pogotowia technicznego. Telefon alarmowy 607428435.

Aby naszym klientom zapewnić poczucie bezpieczeństwa oraz komfort współpracy każdą nieruchomością zajmuje się konkretny pracownik, który jest znany właścicielom. Stały nadzór jednego i tego samego pracownika pozwala na profesjonalną obsługę nieruchomości. Pozwala to również na zaproponowanie mieszkańcom optymalnych rozwiązań ich problemów związanych z obiektem i jego eksploatacją.

Zatrudniamy 15 pracowników - są to długoletni pracownicy, którzy gwarantują rzetelną obsługę. To właśnie ich postawa i poziom świadczonych usług pozwalają nam sprostać wymaganiom stawianym przez naszych klientów.

Jesteśmy największą Firmą w naszym regionie, która wyspecjalizowała się w zarządzaniu nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych. Firma nasza administruje 246 budynkami Wspólnot Mieszkaniowych.

Nawiązaliśmy współpracę z wieloma firmami branży budowlanej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, ubezpieczeniowej oraz z firmami świadczącymi usługi utrzymania czystości, odśnieżania, pielęgnacji zieleni, konserwacji poszczególnych sieci.

Stałe kontakty oraz nasza pozycja na rynku pozwalająnam zaoferować obsługiwanym wspólnotom korzystne warunki finansowe przy realizacji swoich zadań.

Spółka Nova na stałe wpisała się w krajobraz lęborskiej gospodarki,posiada ugruntowaną pozycję na rynku, cieszy się renomą oraz uznaniem. Dowodem tego było przyznanie w 2010 r. przez Firmę Dun & Bracstrett "Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej" za najwyższą ocenę stabilności naszej Firmy.