Renowacja elewacji zabytkowej budynku przy ulicy Armii Krajowej7

1 - Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
2 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - plik DOC
3 - Załączniki od 1-7
4 - Specyfikacja Techniczna ogólna
5 - Specyfikacja Techniczna Szczegółowa
6 - Projekt Architektoniczny
7 - Przedmiar Robót
8 - Wzór Umowy
9 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zarządzanie Nieruchomościami „NOVA” Sp. z o.o. w Lęborku będąca administratorem Wspólnoty Mieszkaniowej „Armii Krajowej 7” w Lęborku informuje, że w/w Wspólnota jest partnerem projektu pn Rewitalizacja Centrum Lęborka współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerem Wiodącym projektu jest Gmina Miasto Lębork.

Zadania, które prowadzą partnerzy:
• Wspólnota Mieszkaniowa „ Armii Krajowej 7" - Remont elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej Nr 7
• Powiat Lęborski - Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
• Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jakuba Ap - Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego Kościoła Św. Jakuba wraz z przebudową domu parafialnego

Zadania, które prowadzić będzie Gmina Miasto Lębork:
• Przebudowa Placu Pokoju
• Budowa i przebudowa bulwarów nad rzeka Łebą
• Budowa świetlicy przy Zespole Szkół Nr 3
• Budowa świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 3
• Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ