Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej dla spółki Nova

Spółka Nova na stałe wpisała się w krajobraz lęborskiej gospodarki,posiada ugruntowaną pozycję na rynku, cieszy się renomą oraz uznaniem. Dowodem tego było przyznanie w 2010 r. przez Firmę Dun & Bracstrett "Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej" za najwyższą ocenę stabilności naszej Firmy.